Jak se stát lídrem ve skupine: cíle a zámery v čele

Obsah:

Dnes bychom chteli apelovat na ty, kteří plánují budovat svou kariéru a chce jít na manažery. Myslíte si, že by se mohl stát efektivní vůdce? Máte potřebné vlastnosti pro to? Chápete, co je třeba udelat, aby vedl tým k úspechu? Ješte nejakou představu, jak se stát lídrem ve skupine?load...

Být efektivní vůdce – obtížný úkol, a bohužel, mnoho lidí nejsou schopni řádne plnit své vůdcovské povinnosti. Když vás šéf přiřadí do pozice vedení, očekává se, že budete mít možnost vyrovnat se s organizací práce svého týmu efektivne a bez jakýchkoliv problémů. Současný vedoucí týmu by mel pracovat takovým způsobem, aby zvýšení výkonnosti obou jednotlivého zamestnance a týmu jako celku.

Nicméne o tom mluvit mnohem jednodušší, než prosazovat výše uvedené. Chcete-li pracovat se skupinou lidí, kteří potřebují, aby spojily své úsilí k dosažení společného cíle, nekdy je velmi obtížné. Nejčasteji je omezován různými konflikty a neshody, které neustále vznikají v rámci skupiny a vůdce musí rychle vyřešit všechny problémy, nakonec získat požadovaný výsledek.

To, co se musíme naučit, aby se stal dobrým vůdcem

Musíte pochopit, jaké vlastnosti bude nutné a jaké úkoly budete muset naučit, jak hrát. Takže začneme s nekolika základními dovednostmi, které vám pomohou stát se efektivní vůdce.load...
 • Schopnost eliminovat konkurenci

  Zatímco zdravá konkurence je určen pouze pro příčinu, nadmerné soupeření mezi kolegy může poškodit výkon celé skupiny. Pokud členové týmu jsou doslova posedlí touhou předčit každého jiný, můžete skončit v závode mohli vyhnout vážným chybám, které mohou způsobit problémy pro tým jako celek.

  Takže ujistete se, že všichni členové vašeho týmu pracují hladce a první ze svých projevů se snaží omezit nezdravé konkurenci. Nechte své zamestnance vedet, že si ceníte kvality vetší než množství, tak ať venují vetší pozornost k samotné práci, spíše než pokoušet se delat víc, než by ve skutečnosti mohla být provedena kvalitativne.

 • řešení konfliktů

  Konflikty a neshody jsou obvykle potlačují týmového ducha a vytváření konfrontaci mezi spoluhráče. Nekdy drobné konflikty, pokud opatření nebudou přijata včas, mohou vést k temto důsledkům, že zamestnanci odmítají dokonce pracovat společne, což značne komplikuje práci celého týmu. I v případe, že ano, neochotne, bude i nadále spolupracovat – proste proto, že jsou nuceni delat to, – velmi malá pravdepodobnost, že budou moci pracovat na jejich maximální potenciál. V takové situaci je skutečný vůdce bude vedet, jak se s tím vypořádat.

  Zkuste si před-oveření, že nenastane žádné zásadní konflikty mezi zamestnanci, ale pokud se to stane, bude nutné, aby okamžite pokusit se vychladnout a urovnání sporu. Musíte objevit a řešit hlavní příčiny techto problémů, takže konflikty nevznikají v budoucnu.

 • řádné delegace

  Efektivní vůdce musí být schopen delegovat práci a distribuovat zátež. To vyžaduje dobrou znalost možností a schopností všech svých zamestnanců. Musí znát silné a slabé stránky každého zamestnance, a používat tyto znalosti, aby správne delegovat práci.

  Pokud se vám, jako vedoucí týmu, neschopný náklad rovnomerne rozložte a v souladu s specializaci členů týmu, nespokojenost mezi delníky nevyhnutelne vznikají. Vaši zamestnanci mohou mít pocit, že do práce jste dali jim nadmerné zatížení, které težko zvládnout, a že vy – špatný vůdce, který není schopen řešit problémy, kterým čelí, a tudíž nemůže vyrovnat s povinností. Takový vůdce je vlastne přestává být lídrem. Nezapomeňte, že členové vašeho týmu za žádných okolností by nemel pocit, že jste zmenit svůj náklad na svých bedrech!

 • Komunikace

  Komunikace je nejdůležitejším aspektem v jakémkoli profesionálním prostředí. Jako vedoucí týmu, musíte být otevřené a být vždy připraven pro komunikaci s členy týmu, a oni musí vedet, že se mohou kdykoli přijít k vám v případe, že bude mít nejaké otázky. Pokud se zamestnanci cítí, že správce není jedno, co se starají o to, co a problémy, kterým čelí, ztratí zájem o práci, která trpí společnou vec.

  Pokud jste vedoucí týmu, ujistete se, že kolegové jsou schopni komunikovat s vámi, když mají problémy. Poslechnete si, co říkají, a ne ignorovat jejich problémy. Pokusit se najít řešení co nejdříve, aby se vaši zamestnanci pocit, že jejich hodnotu ve vašich očích.

 • Schopnost rychle se rozhodnout

  Jako vůdce, meli byste být připraveni provádet rychlé a konstruktivní řešení, aby vaši zamestnanci neztrácejí motivaci jednat. Pokud máte nejaké problémy nebo obtíže vám začne kolísat, a oddálí rozhodnutí, personál se bude cítit, že nejste ten, kdo by je mohl vést, a proto bude vaším úkolem bude odsouzena k neúspechu. Lidé nebudou veřit, a to by ohrozilo všechnu práci. Proto vždy zůstat soustředený a vážná, a zachovávají schopnost rychle se rozhodnout v případe potřeby.

 • Motivovat ostatní

  Schopnost udržet motivaci týmu je jedním z nejdůležitejších úkolů, které mají být provedeny v čele skupiny zamestnanců. Členové týmu by mel být naplnen nadšením, protože jakmile ztrácejí motivaci, takže jakmile práce na zadaných úkolech ztrácí na síle. Motivovat zamestnance, ujišťuje je, že pracují dobře, a chvála jim pokaždé, když je to, alespoň malou příležitost.

 • Asertivita

  Vedoucí týmu by mely být účelné. Týmová práce je výzvou, a zamestnanci jsou často tak soustředí na krátkodobé problémy, které nekdy se proste ztrácejí orientaci a zapomenout na konečný cíl. Jako vedoucí skupiny, je třeba si uvedomit, že vaše povinnost zahrnout potřebu zajistit, aby tým pokračuje v práci na konečný cíl, a že každý plne splňuje vše, co je od nej požadováno.

  Jako vedoucí týmu, nemůžete si dovolit nechat ujít lhůty, a pokud je to nutné, pak vetšinu času budete muset být náročné, aby se ujistil, že je vše, co potřebujete. Ale mejte na pameti, že existuje velký rozdíl mezi náročné a imperiousness. Ty musí být přísný, ale spravedlivý a vždy slušný a zdvořilý, dokonce i přátelské. Pouze takový přístup k lidem poskytne plodné výsledky.

 • Schopnost přijmout odpovednost

  Efektivní vůdce třeba si uvedomit, že jeho úkolem není jen kontrolovat lidi, ale také převzít odpovednost, pokud neco není v souladu s plány a projekt trpel nekteré překážky. Vedoucím týmu se musí chovat jako kapitán lodi, který nikdy neopouští loď, a to iv případe, že se potápí. Nezapomeňte, že pokud se pokusíte svalit vinu za neúspech na nekoho z členů jeho týmu, bude to nejen odcizit vám na zamestnance, ale také svým nadřízeným bude produkovat nejhorší dojem. Očekává, že od vás, že budete chovat jako profesionál, a to znamená, že je budete mít odpovednost v případe výpadku vašeho týmu.

 • Být týmový hráč

  Dobrý vůdce musí být vždy členem jeho týmu. Nezneužívali moc jednat autoritativne a pomocí příkazů. To povede nejen k tomu, že často jednat nespravedlive, ale také k tomu, že týmový duch v týmu bude úplne ztracena. Ujistete se, že každý zamestnanec pracuje v souladu s přidelených úkolů, a že když delá svou práci dobře, dostane za to v pravý opatření bez ohledu na to spoléhá. To bude motivovat všechny členy týmu, a každý se bude snažit pracovat ješte lépe.

Úkoly, které je třeba řešit, aby vůdce kolektivu

Samozřejme, že je důležité vedet nejenjak, ale také skutečnost,žeje nutné, aby se vůdce. A je třeba řešit tyto úkoly:

 1. Dosažení tohoto cíle

  Všechno to začíná s vizí brány. Není možné vybudovat skutečný tým bez ní, protože lidé nebudou fungovat bez touhy po konečný cíl. Pouze vy můžete vytvořit inspiraci pro pokrok smerem k zamýšlenému výsledku. Vytvořit inspirativní vizi brány. Poskytují ostrý obraz a udržet vizi to pro sebe a pro členy týmu. Bez toho, žádný tým může dosáhnout svého cíle, ať už je to sport, obchod, rodina, vojenská služba, nebo dokonce politik.

 2. Postavit hvezda týmu, ne týmem hvezd

  Váš tým nedosáhne svého potenciálu, pokud „hráči“ nejsou ochotni podřídit svých osobních cílů s cíli týmu. Učit lidi ke spolupráci, takže chápou, že pracují ve vítezném týmu, proto každý z nich – vítez. Vytvoření sdílené hodnoty, orient, aby lidé spoluvytváření, otevřenou komunikaci a jednotu úsilí celého týmu. Usnadnit kolaborativní řešení problémů a spolupráce.

 3. Rozvíjet členy týmu v plné

  Pomáhat každému zamestnanci rozvinout tak, aby byli schopni identifikovat své schopnosti a účinne se podílet na týmové práci. Sdelte nám svůj názor na sebe a zamestnanců, aby se lépe poznat profesní problémy každé z nich.

 4. Delat svou práci zajímavou a atraktivní

  Vytvořit příjemné a pohodlné pracovní prostředí. Povzbudit iniciativu a závazek k neustálému zdokonalování svých zamestnanců. Udržovat zdravou atmosféru v týmu. Přispeje k rychlému řešení problémů všech členů týmu.

 5. Živit vlastním řízení týmů

  Být loajální. Povzbuzovat členy týmu, aby zajistily, že berou svá vlastní rozhodnutí v případech, kde mohou vyřešit problém bez vašeho vedení a sankcí. Pokud chcete, aby se rozhodl s vaší účastí, nenechte přímé příkazy nebo pokyny, a požádat sugestivní otázky, jako například: „Co myslíš, jak by to melo být provedeno“ Být otevřený myšlenkám a spoléhat se na názory zamestnanců. Dát lidem právo rozhodovat o tom, jak daleko je to možné.

 6. Provádet monitoring a ne pečlive sledováni

  Zasáhnout pouze v případe potřeby pomoci týmu při řešení problémů.

 7. Poskytnout konstruktivní kritiku

  Nezapomeňte si všimnout, ne jen to, co je špatné, ale co je dobré. Lidé zjišťují, že je velmi težké slyšet kritiku, ale když řeknete nejprve o dobré, bude to špatné být mnohem snazší vzít. Krome toho, ukázal na chyby a opomenutí, pojďme připravit jasné návrhy na to, jak mohou být opraveny. V tomto případe byste nemeli dát kolegům řešení na klíč; Jen podelit o své znalosti a zkušenosti.

Efektivní vůdce v týmu – je ten, kdo může vést svůj tým k úspechu, při zachování motivace lidí a jejich zameření na konečný cíl. Chcete-li být vůdce kolektivu – to je velmi velká zodpovednost, a ne každý je schopen plnit úkoly hlavy správne. Je pravda, že nekteří lidé se rodí lídři, ale je také pravda, že silné vůdčí schopnosti mohou být rozvíjeny prostřednictvím intenzivní a tvrdé práci na sobe a nezištné obetavosti. A pokud chcete, aby se stal lídrem – vynaloží veškeré úsilí, aby se stal jeden! A hlavní orientační body po ceste jsme naznačili na vás.


load...