Jak se stát vůdcem a naučit se řídit lidi

Obrovské množství žen v naší dobe absolventů. Ale zatímco ženy mohou mezi vedoucími podniků a podniků najít jen velmi málo. To má různé důvody, a možná nejdůležitejší z nich se vztahuje k tehotenství a mateřství jsou neoddelitelné z podstaty ženy.load...

A muži chtejí být nejen „finanční zdroje“ pro celou rodinu, a mají tendenci kariérního růstu. V dobe, kdy žena nese, a pak zvedne díte (a často brzy po porodu prvního a druhého dítete), muž, zabývající se jejich profesní růst. Výsledkem je, že muži jsou mnohem pravdepodobnejší, že se vedoucí pozici než je tomu u žen.

Dokonce i v případe, že žena je zcela odhodlána své kariéry, genderové stereotypy ve společnosti, její role se stává překážkou v dosažení vedoucí pozice v mnoha profesích. Nicméne, ženy matka má potenciál stát se dobrým vůdcem – vzdelávání detí je dokonalý „testovacím polem“ pro získání vůdčích schopností.

Proto žena je snadné pochopit, jak se stát lídrem v týmu, protože už ví, jak vyjednávat, přesvedčovat, zapojit se do spolupráce. Tyto vlastnosti lze úspešne aplikovat na pracovišti. A my vám ukážeme nekolik způsobů, jak pestovat vůdčí schopnosti. Tak, jak se stát vůdcem?

10 způsobů, jak se stát lídrem

Takže jste se rozhodli, že do role druhého plánu – ne pro vás. Tak jdete do toho – aby se stala lídrem je reálné, že by si přáli. Samozřejme, univerzální recept na úspech neexistuje, ale nekolik pravidel, které je třeba dbát – bez nich, je nepravdepodobné, že podaří dosáhnout svého cíle. Samozřejme, že korekce může být provedena na situaci, ale podstata techto metod zůstává nezmenen:load...
  • Odpovednost

Převzít zodpovednost za svůj profesní rozvoj. Tito vůdcové – dále jen „autoři“ svých vlastních životů. Nemůžete si dovolit být pasivní a hrát svou přidelenou roli nekoho. Musíte vedet, co přesne chcete. A samozřejme, vynaloží veškeré úsilí, abychom zajistili, že se to stalo.

A ne doufat, že nekdo delá neco pro vás rozhodnout – veškerá rozhodnutí, které musíte užívat pouze vy. Jak se, mimochodem, a převzít odpovednost za ne – v případe neúspechu, budete nikdo vinit, ale sebe. A pokud bude úspešný, budete přesne vedet, co to je – jen vaše zásluha. Zodpovednost – zátež není lehké, takže to poprvé, co bude težké časy. Ale jestli to lze udelat – to vše bude splacen is úroky.

  • Objektivnost

Bez cíle, aby se stal vůdcem je proste nemožné – co můžete žádat od ostatních, i když my sami nemůžeme posoudit adekvátne? Bohužel, velmi často se lidé vyhnuli objektivitu, protože se bojí přiznat sami sobe, že nejsou dokonalé. Ale jak víte, dokonalí lidé neexistují, bylo by pošetilé strkat hlavu do písku – je třeba naučit se obrátit nevýhody do výhody.

Ale nezabývají výlučne sebemrskačství – Podívejte se na své silné stránky. Oni proste nemůže být pravda! Vedení – do značné míry je to síla charakteru. Znát své silné stránky vám umožní najít způsob, jak vybrat provozních podmínek, které umožňují vyjádřit a rozvíjet své nejlepší vlastnosti.

  • Určete cíl

Vidte jasne svůj účel. Vůdce je schopen vytvářet přesvedčivé cíle se zrakem, že se zavázala k tomuto cíli a inspirovat ostatní k akci. S vedomím, že jste na nejlepší ceste k dosažení vašich cílů, budete moci plánovat svůj profesní rozvoj, a bude odolnejší vůči vznikající překážky. Bez jasné a dobře viditelném cílem je snadné jít o tom očekávání druhých. Není nic horšího, než při pohledu zpet s lítostí na jeho život, který nepodařilo dosáhnout požadovaného.

  • Vytvořte si skupinu

Vytvoření osobního poradní skupinu. To je jeden z nejdůležitejších tipů, jak se stát lídrem v týmu. Jakékoli sebevedomý vůdce potřebuje podporu. Vytvoření poradní skupiny vám umožní získat pomoc od nekolika lidí. Každý z nich je schopen vytvořit svůj vlastní jedinečný přínos pro vaši úspešnou kariéru, s vámi sdílet své znalosti a zkušenosti. Budete mít poradce, kteří budou provádet celou řadu funkcí, a to vám umožní získat potřebnou pomoc, aniž by příliš zatížil jakoukoli jednu osobu.

V přítomnosti takové skupiny je kladná a druhá strana. Každý člen se bude cítit její význam a nutnost. To je pro každou osobu, velmi důležité – bez ohledu na to, zda je to vůdce, nebo celý život hraje podružnou roli. A pokud si dát lidem pocit vlastní hodnoty, vaše důveryhodnost v očích, zvýší mnohokrát.

  • Usilovat o dokonalost

I nadále učit a zlepšovat. Usilovat o profesní rozvoj. Nečekejte, až se vaší firmy nebo organizace se vás zeptá na seminář – sami hledají příležitost ke studiu. Je obtížné si představit, na míste lidského vůdce, který absolutne nic zvláštního, že jo?

Krome toho budou získané znalosti a dovednosti otevírají nové dveře a pomůže v postupu na kariérním žebříčku daleko dopředu. A to platí naprosto pro každého – a to jak pro bežné administrativní pracovník, a vedoucího organizace. Není divu, že naši předkové tvrdili, že človek začne rozkládat v okamžiku, kdy přestává se učit neco nového.

  • Převzít iniciativu

Tak často, jak je to možné převzít iniciativu – samozřejme v mezích toho, co je povoleno. Tato iniciativa je jedním z hlavních rysů vůdčí schopnosti. Vypracovat plán pro vaši kariéru. Definovat konkrétní, meřitelné cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Aktivne ovlivnit situaci, ve které budete pracovat, spíše než jen reagovat na situaci vytvořené ostatními uživateli. Vůdce je schopen rozvíjet strategické plány, které povedou k cíli.

Máte-li sedet a čekat na podnet přišel od nekoho jiného, ​​nebuďte překvapeni, pokud ten samý nekdo jiný a zaujmout vedoucí postavení. Často, mnoho lidí se bojí, aby se chopila iniciativy – nekdo se bojí, že bude mýlit, nekdo se bojí, že iniciativa obrátí proti iniciátor. Ale to všechno – původne chybné nastavení, které nic dobrého nebude mít za následek.

  • Nebojte se riskovat

Riziko – ušlechtilý důvod, takže naučit se riskovat. Pro rozvoj vůdčích schopností musíte se dostat ven z vašeho pohodlí zóny. S cílem prolomit stereotypy, které udržují ženy z vedoucích pozicích, je nutné prokázat svou důveru. Meli byste být schopni se učit v procesu, spíše než odložení to až do okamžiku, kdy budete získat potřebné znalosti. (Zde bude značne využívat osobní poradní skupinu!)

I když, samozřejme, zapomínat, že jakákoliv rizika musí být odůvodneno, není to nutné. Nemá smysl riskovat milionů smlouvu o zájmu nekolika procent slevu. Ale riskovat a dát do výroby nové technologie, které pomohou zvýšit produktivitu mnohokrát – a to nejen možné, ale nutné.

  • Optimistický

Vůdce by mel být optimistou. Tváří v tvář selhání může optimisté nemůže být pocit bezmocnosti. Udržují pozornost na cíl, hledání alternativních způsobů jejich dosažení. Optimisté videt chyba není krach, ale příležitost ke studiu. Jak často je tomu v praxi? Nadávat úřady? Všechno je to katastrofa, šéf má výhrady mi, že selhání vůbec – život není náhoda. Typická reakce, bohužel.

Ale muž s předpoklady stát se vedoucí reaguje na takové situace velmi odlišne. On nadával šéfa? No, pak to bylo k ničemu. Tak, aby se zabránilo takovým situacím v budoucnu, je třeba pečlive analyzovat své chyby a delat vše, aby nedošlo k jejich opakování. Žádné chyby? Šéfové opravdu jen snažil najít chybu? No, vůdce je vždy schopen agresivne, ale argumenty obhájit své postavení. Ale aby se dostal do zoufalství, bude mu nikdy nebude!

  • Staňte se „hvezda“

Najít mezeru ve vaší organizaci, dílo, které by z vás nejvíce zajímají. A začít rozvíjet a prohlubovat své znalosti v této oblasti. Stát se nejlepším z mála odborníků v tomto smeru, a budete získat neocenitelné pro vaši společnost. Tím se zvýší vaše šance, aby se ujala vedení. A pokud jste stotisící nedůležité specialista, můžeme jen steží doufat brilantní kariéry.

  • Socializovat

Socializace – přirozený proces, který začíná s výskytem človeka na zemi. Nicméne, tam je vždy prostor pro zlepšení – často i dospelí jsou naprosto bezmocní ve společnosti. Pokud chcete, aby se stala lídrem – bez komunikačních dovedností, budete proste není možné udelat. Efektivní vedení je schopnost najít kontakt s lidmi.

Sociální inteligence se skládá z nekolika složek: sebeovládání, za přítomnosti sociální „radaru“ – vůdce může posoudit emocionální stav druhého človeka a je schopen číst neverbální narážky. Vaše schopnost ovlivňovat lidi, bude záviset na vaší schopnosti sondovat jejich reakce a podle toho upravit svůj přístup k nemu. Smysl pro spravedlnost. Buďte otevření různých úhlů pohledu a prokázat svou ochotu pochopit jejich perspektivy. Posilovat vedení příležitosti expanze pozice týmu, vytvořit atmosféru spolupráce a otevřenosti.

A ješte jedna, jak bych chtel konečne zmínil v našem rozhovoru o tom, jak se stát vůdcem a řídit lidi. Výzkum provedený psychology z různých zemí ukazují, že jedním z nejdůležitejších charakteristik efektivní vůdce je … soucit! Soucit, pečování, štedrost, altruismus a empatie.

Ženy by mely mít na pameti. Až příliš často ženy vůdci důrazne doporučujeme chovat přísne, jako muž. S velkým uspokojením mohou zjistit, že nejvíce efektivní lídři vykazují znaky nejčasteji je inherentní pro ženy! Takže jdete do toho – nic není nemožné. Váš úspech je zcela ve vašich rukou!


load...