Zrušení

Je tragické, že v moderním svete soudci a státní úřady péče budou muset vypořádat s termínem, jako je zbavení rodičovských práv. Velký počet rozvedených žen se stále více obracejí na právníky s otázkou, jak má být zbaven rodičovských práv otce. Také, nekdy, zřídka, ale vyvstává otázka, jak se zbavit matku rodičovských práv. Ukončení rodičovských práv – není snadné.load...

Co byste meli vedet o tomto procesu, neboť ukončení rodičovských práv ao tom, jak tento postup by melo být provedeno? Zda postup je naprosto nezbytné se uchýlit k advokáta nebo můžete takový problém zvládnout jako zbavení rodičovských práv nezávisle? Chcete-li odpovedet na tuto otázku, přečtete si tento článek de detail zbavení rodičovských práv. Znalost techto informací vám pomůže vyhnout se zbytečným nedorozumením a ztrátu času.

První vec, kterou je třeba určit okruh osob, které mají právo na právní kroky v civilním soudem. Takový seznam je stanovena v článku 70 zákona o rodine České federace:

 • Matka nebo otec. Skutečnost, s nikým v okamžiku, kdy díte žije společne, na tom nezáleží. Iniciátorem tohoto procesu, jako ukončení rodičovských práv může rovnež sloužit oba rodiče.
 • Jedinci, kteří oficiálne nahradí rodiče – adoptivní rodiče, pestouni a opatrovníky.
 • Orgány, jejichž úkolem je chránit práva dítete. Opatrovnictví orgány, opatrovnictví, domácí – internátní školy, detské domovy.
 • Komise pro nezletilé (kontrola PDN).
 • Státní zástupce může rovnež iniciovat ukončení rodičovských práv.

Na rozdíl od všeobecného přesvedčení, dítete příbuzným – prarodiče, tety, strýce, a tak dále – se nemohou obrátit na soud o ukončení rodičovských práv. Jediné, co může udelat – je kontaktovat opatrovnictví orgány s prohlášením, že byla přijata okamžitá opatření k ochrane práv a zájmů detí. Opatrovnictví orgány jsou povinny do tří dnů k přezkoumání žádosti, kontrolovat a aby přijaly nezbytná opatření, pokud jsou potřeba.

Proč je civilní soudci jsou stále potýkají s žádostí o zbavení rodičovských práv? Typicky, v každém případe, v každé rodine jejich motivace, jako akce. Nicméne, témeř všechny z důvodů, proč může být rozdelena do tří odlišných kategorií, které jsou popsány níže:load...
 • Velmi často se stává, rodič žaluje pro zbavení rodičovských práv, aby meli možnost odstranit překážky v podobe druhého rodiče adoptovat díte stepfamilies.
 • Také velmi často to delá nárok na zbavení rodičovských práv rodičů, kteří nikdy prokázat žádnou péči o díte a poskytuje mu finančne. To se provádí tak, že se v budoucnu z nedbalosti rodič nebylo možné žádat pouze pro dospelé díte vecného obsahu.
 • Zbavení rodičovských práv, což vede asociální způsob života a představují hrozbu pro dítete fyzické a emocionální stav.

Co se týče závažnosti techto důvodů pro zbavení rodičovských práv? Pokud se v případe, že rodiče jsou k vážným skutečnou hrozbu jejich dítete, nutnost zbavení rodičovských práv není pochyb o tom, že první dva důvody, proč ne vždy způsobí, že je nutné uchýlit se k temto drastickým opatřením.

V případe, že rodič, s nímž díte žije, znovu ožení a jeho nevlastní otec a nevlastní matka chce adoptovat díte, ukončení rodičovských práv není vždy nutné. Obraťte se na místní úřady opatrovnictví – personál vyzve vás princip řízení o osvojení v takových případech.

V téže veci, pokud rodič nebude podílet na živote a výchovu dítete, není mu pomoci finančne, za účelem ochrany dítete, až vyroste, požadavky na vyplacení alimentů staré rodiče, zbavení práv je také není nutné. Jestliže se jako dospelý, díte dostane takový požadavek, bude muset předložit žádost k soudu. V případe, že soud bude prokázáno, že rodič nebude podílet na výchove a péči o deti, bude díte být osvobozeny od povinnosti udržovat jejich zdravotne postižené rodiče.

V případe, že vec je slyšet o zbavení a omezení rodičovských práv, žalovaná v tomto případe může působit jako oba rodiče, a jeden z nich. V nekterých případech je jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, a druhý – omezit práva. Rodina zákoník stanoví možnost podání žaloby na zbavení rodičovských práv rodičů dítete, který nedosáhl v okamžiku podání žaloby veku šestnácti.

Postup pro ukončení standardů rodičovských práv. Místo trvalého bydlište žalovaného podal žádost o zbavení rodičovských práv. V téže veci, je-li spolehlive prokázat své místo bydlište nejsou nabízeny, žaloba je podána v míste posledního známého pobytu rodiče – žalovaného nebo podle místa, kde jsou jeho veci. Vzhledem k tomu, že je často nemožné určit umístení respondenta, obvykle otec, oblek sloužil dvojitý – a zbavení rodičovských práv, a jmenování podporu dítete. Taková žaloba může být podána v míste bydlište otce, a budou oznámeny na seznamu hledaných z – za neplacení výživného. Ukončení rodičovských práv a podporu dítete jsou často považovány za součást procesu.

Požadované dokumenty pro zbavení rodičovských práv

V takovém případe, pokud chcete, aby zbavení rodičovských práv cizince, postup musí probíhat v souladu s právními předpisy zeme, na jejímž území díte trvale pobývá. Toto ustanovení se řídí prvního odstavce článku 32 úmluvy právní pomoci v občanských a rodinných vecech.

Každý, kdo žádá o ukončení rodičovských práv, je povinen přísne dodržovat požadavky na obsah a formu podání reklamace. Ujistete se, že ve skutečnosti posoudit, jak rozumné zbavení rodičovských práv v konkrétním případe, zda se má udelat, je to možné, aniž by to. K dispozici je seznam dokumentů, které musí být předloženy soudu s žalobou:

 • Rodný list, nebo všechny deti, u nichž je otázka zbavení rodičovských práv.
 • Osvedčení o manželství nebo jeho zrušení v případe, že manželství bylo zaregistrováno oficiálne.
 • Potvrzení o kontrole životních podmínek dítete a každého z rodičů.
 • Osvedčení o zápisu rodičů a jejich díte na formuláři 9.
 • Informace o vlastnostech živých čtvrtí každého z rodičů, vydané na formuláři 7. Pomoc na formuláři 7 a 9 jsou nezbytné v případe, že je důvod se domnívat, že díte nebude žít na adrese svého trvalého registraci a v podnájmu nebo ubytování v pořadí rodičem, s nímž bude žít.
 • Dokladem o právo rodičů na užívání obytné prostory. To může být osvedčení o státní registraci vlastnictví nebo nájemní smlouvy.
 • Osobní charakteristika získat práci žalovaného.
 • Osobní charakteristika získaná na pracovišti žalobce.
 • V tomto případe, je-li obžalovaný trpí alkoholismem či drogovou závislostí, soud musí předložit doklady o této skutečnosti – lékařskou zprávu, kterou připravil v protidrogové léčby kliniky.
 • Jakékoli další dokumenty, nejak potvrzující nepatřičné odpůrce a asociální chování.
 • Je také nutné zajistit, aby soudních dokumentů potvrzujících finanční situaci jako žalobce a žalovaného. Takové dokumenty mohou zahrnovat: informace o podobe dane z příjmu fyzických osob do 2 pracovních rodiče, kteří potřebují, aby se v účetnictví podniku.
 • Také je třeba předložit soudu s kompletním spolehlivé informace dokumentované na všechny typy stávajících zdrojů příjmů z jejich rodičů. To může být příjem navíc, příjmy z pronájmu nemovitostí, úroky bankovních vkladů a tak dále.

V případe, že ukončení řízení rodičovských práv zahájené z důvodu ohrožení zdraví a bezpečnost dítete, tyto dokumenty:

 • Pokud došlo ke zneužití dítete, je třeba předložit doklad o této skutečnosti.
 • Pokud došlo k úmyslný trestný čin vůči díteti nebo jiného člena rodiny, soud musí předložit doklady potvrzující tuto skutečnost.
 • Také u soudního přezkumu je nutné předložit k osobním charakteristikám místa dítete studie, ve které učitelé potřebují k zobrazení úrovne celkového vývoje dítete, jeho psycho-emocionální stav, stejne jako skutečnost, rodičů, kteří často zabývá vychovávat díte.
 • Žalobce musí zajistit, aby všechny potřebné informace z místního inspektora.
 • Také je třeba předložit soudu s dokumenty, které potvrzují skutečnost, že dobrovolné opuštení. To může být odmítnutí, aby ho vzal domů z nemocnice, vzdelávací instituce, agentury sociální péče a tak dále. D.

V případe, že respondent neúčastní vecným obsahem svého nezletilého dítete, musí žalobce předložit soudu:

 • V případe, že vymáhání výživného se deje u soudu, kopii rozhodnutí o alimenty.
 • Kopie exekuční příkaz k vymáhání pohledávek výživného.
 • Rovnež je třeba předložit potvrzení o výši nedoplatků výživného k detem, které je nutné se dostat do soudní vykonavatelé. To je však možné pouze v případe, že výživné vymáhá prostřednictvím soudu, nebo soud již dříve nucena žádat o vymáhání výživného od odpůrce.
 • V tomto případe, je-li obžalovaný chtel jako škodlivých neplatiče na výživné, žalobce, musí také předložit tento certifikát, který lze rovnež vzít v vykonavatele služby.

V takovém případe, pokud matka podala žalobu proti zbavení rodičovských práv otce, je nutné zapsat příkaz, pozorovat určité požadavky. Zpravidla soud vždy vzorky takových prohlášení, ale v každém případe, Následující text popisuje hlavní body, které musí být popsány v prohlášení:

 • Aplikace víčko musí zadat název soudu, kterému žalobce podává žádost.
 • Také v hlavičce musí být uveden žalobce, jeho jméno (pokud to není soukromá osoba), adresa žalované strany a jeho telefonní číslo.
 • Ve výkazu by mela popisovat, co přesne leží nesplnení svých rodičovských povinností žalovanou.
 • Je třeba popsat okolnosti, o tom, co se deje, a důkaz o techto skutečnostech.
 • Na konci žádosti musí určit seznam všech dokumentů přiložených k žádosti.
 • Také ve spodní části aplikace je třeba uvést datum jeho podání, a jeho podpis.

To jsou základní dokumenty pro zbavení rodičovských práv. Možná, že v konkrétním případe budou muset nekteré z nich – žádné další dokumenty, takže žalobce musí předem zjistit.

V tomto případe, je-li důvody pro zbavení rodičovských práv představují skutečnou hrozbu pro zdraví a dokonce život dítete a opatrovnické orgány jsou nuceny ustoupit z rodiny dítete ješte před rozhodnutím soudu o ukončení rodičovských práv. Pokud je žaloba podána pouze proti jednomu z rodičů, místo bydlište dítete před rozhodnutím soudu je určena druhým rodičem.

Průbeh soudního vyšetřování

Behem soudu, soudce přijít na to, jak přesne se vztahují k plnení jejich rodičovské zodpovednosti, po obou stranách – žalobce a žalovaného. To vysvetluje skutečnost, že druhý rodič je často přitahován ke sporu jako třetí stranou. V případe, že soud soud dospeje k záveru, že je nutné omezit práva druhého rodiče, mel by učinit rozhodnutí řešit opatrovnictví orgány, podle kterého povinnost žádat o zbavení nebo omezení rodičovských práv druhého rodiče.

Je-li zbavení rodičovských práv v souvislosti s dítetem v průbehu tří let, díte má právo na soud, aby bylo slyšet. České právo neobsahuje žádný údaj o tom, co by melo být minimální veková hranice. Úmluva o právech detí OSN v tomto ohledu zní takto. Díte je schopno formulovat svůj postoj k tomuto problému může být v průbehu procesu, který ovlivnil jeho osobní zájmy slyšet.

Je však třeba mít na pameti, že proces ukončení rodičovských práv vyslechnutí dítete umožňuje více objektivní posouzení, ale není povinen vzít v úvahu stanovisko. To bylo jediné poté, co díte dosáhne veku deseti jeho názoru se bere v úvahu soud při rozhodování.
Nicméne v každém případe, názory dítete na slyšení. A v tom případe, pokud je to pro nekteré z nich – z nejakého důvodu nebude brán v úvahu, musí soud odůvodnit odmítnutí písemne. To je důvod, proč je to přání dítete byly vzaty v úvahu, ujistete se, že se zobrazí v průbehu soudního řízení. Díte průzkum nemusí být provedeno behem oficiální setkání. Názor dítete lze nalézt v předem učitelé nebo poručnictví úřadů.

V případe, že respondent je dobře vedoma důsledků zbavení rodičovských práv, a nechce ztratit, mel by spolupracovat s soudem. Nemůže slíbit, aby okamžite zahájit léčbu alkoholismu nebo drogové závislosti, najít si práci, přestat chovat anti-sociální způsob života, trávit více času s dítetem. V takovém případe může soud přerušit řízení po určitou dobu nezbytnou k náprave obžalovaného.

Důsledky zbavení práv

Populace je velmi rozšířená mylná představa, že zbavení rodičovských práv, má za následek úplnou ztrátu komunikace s dítetem. Nicméne, toto není ten případ – v případe, že rodiče zbaveni rodičovských práv, neznamená to, že jsou osvobozeny od povinnosti udržovat díte. Jak již bylo zmíneno výše, spolu s nárokem na zbavení rodičovských práv, jako pravidlo, uplatnit nárok na vymáhání výživného na údržbu nezletilého dítete. Nicméne, v nekterých případech, takové tvrzení mohou chybet. V tomto případe soud může jít za hranice pohledávky a učinit nezávislé rozhodnutí o jmenování zbavení rodičovských práv žalovaného alimentů sankce za díte do plnoletosti.

Po odnetí rodiče svých rodičovských práv, rodina se mení – právní postavení detí i rodičů. Nicméne informace, které nemení občanského stavu, stejne jako v dokumentech rodičů není nejaké poznámky, je, že jsou zbaveni rodičovských práv. V takovém případe, pokud rodiče nejsou svedomití a slušní, následne mohou používat svá rodičovská práva, která jim odepřen.

Práve proto, aby se zabránilo takovým situacím, soud musí do tří pracovních dnů ode dne vstupu v platnost rozhodnutí soudu o zbavení rodičovských práv písemne oznámit orgánům matričního úřadu. Pak bude nutné významné poznámka v rodném listu dítete.

Za zmínku stojí také o vystehování rodičů zbaveny rodičovských práv. V případe, že mateřská společnost zbavena rodičovských práv a díte žije společne v nezprivatizovaných bydlení, a soud učiní záver o nemožnosti soužití, zbavené práv rodičů mohou být vystehováni bez zajištení náhradní bydlení.

V téže veci, v případe, že byt je vlastnena rovným dílem jako díte a rodič, rodič vystehování je nemožné. V takovém případe by melo být vypuzen díte. Nicméne, vlastnictví dítete zůstane na celý život.

Krome toho, i když se rodiče jsou zbaveni rodičovských práv po smrti prvního stupne dedici jsou jejich deti.

Omezení rodičovských práv

Krome zbavení rodičovských práv, soud je může omezit. V nekterých případech se žádost o zbavení rodičovských práv soudem může být zamítnuta, ale místo toho se rozhodl omezit rodičovská práva. Omezení rodičovských práv se provádí v případech, kdy opuštení dítete s jedním rodičem nebo oba mohou být nebezpečné pro díte, ale i pro zbavení rodičovských práv v úplných základů nestačí.

Také soud může dočasne omezit rodičovská práva mateřského podniku, který se dopustil nekterých trestných činů, z důvodů, které nemůže ovlivnit – například, duševní poruchy nebo soubehu obtížných životních situacích.

Zpravidla omezení rodičovských práv musí být po dobu až 6 mesíců. Pokud po uplynutí této lhůty, rodič nebude opakovat staré chování bude řádne plnit své rodičovské povinnosti, rodičovská práva mohou být obnoveny v plné výši. V případe, že pozitivní dynamika chování rodičů není pozorován – pokračuje k pití, vést asociální způsob života, to nebere život dítete v jakékoliv části, s nejvetší pravdepodobností to bude zbaven rodičovských práv.
Také nezapomeňte, že pokud opatrovnictví orgány domnívají, že rodiče jsou jejich díte nebezpečí, mohou zrušit své díte ješte před rozhodnutím soudu o zbavení rodičovských práv a předložit tvrzení brzy.

Omezení rodičovských práv je následující:

 • Je-li rodič omezen ve svých rodičovských práv, ztrácí schopnost vychovávat díte osobne. Ve stejném případe, pokud je omezení práv ovlivňuje oba rodiče, že díte v dobe před přijetím konečného rozhodnutí jde na státní péči.
 • Omezení na pravé rodiče ztratí všechny platby do státní podpoře dítete – jednorázove při narození, mesíční platby za dávky pro péči o deti a půl roku, mesíční příspevek na díte ve veku do dosažení zletilosti.
 • To vše je také pravda, pokud jde o dávky, které kladou velké rodiny.

Stejne jako v případe zbavení rodičovských práv, a zároveň omezit ty rodiče neztrácejí na vyživovací povinnosti. Krome toho, že díte si ponechává svá vlastnická práva, na základe vztahu s rodiči a dalšími příbuznými.

V případe, že rodiče, jejichž práva jsou omezena, chtejí komunikovat se svými detmi, mohou být povoleny v kontaktu s dítetem. To je však možné pouze v případe, že rodiče nemají na sebemenší negativní dopad svého dítete. Setkání s detmi je možné pouze s povolením opatrovnických úřadů nebo opatrovník nebo adoptivních rodičů nebo podáním orgánu péče o díte, ve kterém bude díte mít.

Ukončení rodičovských práv. Zvláštní případy

V živote, velmi často dochází k situacím, které je obtížné, aby se vešly standardní rám. Níže se budeme zabývat nekteré konkrétní případy, ve kterých zbavení rodičovských práv.

První vec, kterou je třeba zmínit, je zbavení rodičovských práv svobodných matek. Velmi často se stává, žena se domnívá, že je to mnohem složitejší. Ale ve skutečnosti, svobodná matka nemá jiné krome dalších výhod a hotovostních plateb výhody. Chcete-li začít s budeme rozumet, kdo má právo na titul matky – single:

 • Pokud žena porodila a výchovu dítete, aniž by byl ženatý, a otcovství dítete nebylo oficiálne správne nastaven na vedoucího soudní kanceláře nebo soudní orgány.
 • Pokud žena porodila díte po 300 dnů po zániku manželství.
 • Také v případe, že otec byl zaznamenán ženy manžela, ale otcovství bylo napadeno u soudu, a rozhodnutí soudu, že manžel není otcem dítete, již vstoupila v platnost.
 • Krome toho, stav matky – obdrží jednu ženu k přijetí dítete a nejsou právne ženatý v dobe přijetí.

Ukončení rodičovských práv matky – Single se provádí jako obvykle a neliší se vůbec nic. Ukončení rodičovských práv matky má základnu, které jsou platné, pokud jde o všechny rodiče:

 • Evasion matka ze svých mateřských odpovednosti za výchovu a výživu svého dítete.
 • Odmítnutí vyzvednout své díte z porodnice, instituce sociálního zabezpečení a podobné organizace bez dobrého důvodu.
 • Pokud žena systematicky zneužívání svých rodičovských práv.
 • Je-li žena, je nebezpečí pro fyzické nebo duševní zdraví dítete.
 • Pokud žena trpí chronickým alkoholismem či drogovou závislostí.
 • Pokud žena má spáchal úmyslný trestný čin proti svému díteti či jiného příbuzného.

Zbavení rodičovských práv odsouzeného rodiče

Také velmi často ženy se zajímají o zbavení rodičovských práv odsouzeného otce. Rozšířená mylná představa, že pokud budete potřebovat zbavení rodičovských práv, jurisdikce je docela pádný důvod. Nicméne, pokud trestný čin otce nebyla namířena proti dítete nebo rodiny a jeho otec před zadržení provádí své povinnosti správne, zbavení svobody nemůže být důvodem pro ukončení rodičovských práv.
Je však třeba mít na pameti, že i uveznení nezbavuje svého otce z nutnosti podporovat své deti. Zadržování odsouzených mít možnost pracovat a vydelávat peníze, ze kterých se bude vyrábet i odpočet plateb výživného. A v případe, že otec učiní, matka má právo obrátit se na soud s nárokem na zbavení rodičovských práv založených na vyhýbání se výživného.

Dobrovolné zřeknutí se rodičovských práv

Lidé tam je taková vec jako dobrovolné ukončení rodičovských práv. V nekterých případech se tyto informace mohou dokonce slyšet od pracovníků v opatrovnických úřadů. Nicméne, podle zákonů o rodine České federace takového jako souhlas ke zbavení rodičovských práv neexistuje. Ukončení rodičovských práv může dojít pouze na základe soudního rozhodnutí. Rodič, samozřejme, může napsat notářsky oveřený souhlas ke zbavení rodičovských práv, a připojit k žalobe za úplatu.

Nicméne, pokud je to nezbytné pro přijetí nebo další registrace nekterým vazbe třetí strany k ukončení rodičovských práv, notářsky oveřený souhlas rodiče, že to bude stačit. Pro to je na tomto principu je matka vzdá své novorozené díte v nemocnici, po které může být díte přijato.

Custody bez zbavení rodičovských práv

Neméne často rodiče jsou požádáni o tom, zda je možné vazbe bez zbavení rodičovských práv. Obvykle je potřeba vzniká v případe, že:

 • Rodiče trpí vážnou nemocí, nedovolit, aby mohl řádne vykonávat své rodičovské povinnosti.
 • Rodiče, pro nekteré z nich – z jakéhokoli důvodu musí být přítomen po dlouhou pracovní úvazek v souvislosti s dlouhou služební cestu, takže z rodinných důvodů.

Rodiče s budoucího opatrovníka musí podat stížnost s místními opatrovnictví orgánů. Nezapomeňte, že opatrovnictví bez zbavení rodičovských práv nepředstavuje žádné materiální výhody od státu, neboť povinnost zachovat díte zůstává s rodiči.

Krome toho by rodiče meli velmi zodpovedný přístup k problematice výberu opatrovníka pro vaše díte. Existuje celá řada požadavků opatrovnických orgánů opatrovníka. Další podrobnosti se dozvíte o tom místní vazby a opatrovnictví.

Tým našeho portálu se z celého srdce si přeje, abyste nikdy nemeli používat tyto znalosti v praxi. Nicméne, život je nekdy zcela nepředvídatelné, tak to stojí za to, aby vás dnes obdržela informace o zbraních. Koneckonců, varován – je varován!


load...